Antarctica verkeert in crisis

Heb je ooit aan Antarctica gedacht toen je als kind wegliep voor de golven die kwamen aanrollen op het strand? Wist je toen al dat je de wonderen van de oceaan eigenlijk deelde met pinguïns, kolossale pijlinktvissen en fantastische walvissen?

De oceanen zijn nodig voor al het leven op aarde: ze leveren voedsel voor miljarden mensen en ze spelen een belangrijke rol in de regulering van het klimaat. Meer dan de helft van de zuurstof die je inademt, heb je aan de oceanen te danken.

De zee voelt vertrouwd aan, maar zullen de oceanen alles overleven wat we hen aandoen? Van klimaatverandering tot plasticvervuiling, van overbevissing tot diepzeemijnbouw – de dodelijke bedreigingen voor onze oceanen nemen nog elke dag toe.

Antarctica is bijzonder kwetsbaar voor de impact van de klimaatverandering. Een deel van de ijskap is zo erg gesmolten dat ze mogelijk niet meer vanzelf kan herstellen. Het meest zuidelijk continent van onze planeet wemelt bovendien van betoverende zeedieren, inclusief soorten die van het specifieke klimaat van Antarctica afhankelijk zijn voor hun overleven.

We zetten dat zeeleven vreselijk onder druk. Antarctica heeft bescherming nodig... van ons.

Als er niets gebeurt, zullen ook wij de gevolgen voelen.. Door het smeltende landijs zal ook het peil van de Noordzee stijgen en zal ze opwarmen, waardoor verschillende vertrouwde soorten naar het noorden zullen migreren.

30 X 30

Tegen 2030 moeten we minstens 30% van onze oceanen beschermen.

We kunnen de grootschalige industriële exploitatie van de oceanen een halt toeroepen. Stel je een toekomst voor waarin je weet dat de oceanen en al het leven dat ervan afhangt weer veilig zijn.

Miljoenen mensen zoals jij laten hun stem horen om onze oceanen te beschermen. Ze roepen onze regeringen op om zich te scharen achter een wereldwijd VN-verdrag voor de bescherming van de oceanen. Dat verdrag kan zorgen voor een netwerk van beschermde mariene reservaten in de internationale wateren.

Dat is dringend nodig. De laatste onderhandelingsronde was gepland voor dit voorjaar maar werd uitgesteld omwille van de Covid 19-crisis. Een nieuwe datum moet nog bevestigd worden.

Dit verdrag wordt een cruciale mijlpaal om de oceanen te beschermen en de toekomst van het leven op aarde veilig te stellen.

Reservaten zijn nodig, nu meer dan ooit

Save Marine life

Van orka’s en keizerspinguïns tot albatrossen en minuscuul krill – in en rond de Zuidelijke IJszee leven meer dan 8000 diersoorten. Eigenlijk is drie vierde van alle leven in zee op de een of andere manier afhankelijk van deze regio.

Maar al die schitterende wezens lopen nu gevaar. Iconische soorten als de keizerspinguïn en de albatros zijn bedreigd. Andere pinguïnsoorten zijn nog niet bedreigd maar hun aantal daalt zorgwekkend snel.

Het dierenleven aan de Zuidpool heeft het zwaar te verduren door het smelten van het ijs en de uitputting van het krill, dé voedselbron die aan de basis ligt van alle leven op en rond Antarctica.

De commissie voor de bescherming van het mariene leven in Antarctica, bestaande uit 25 nationale regeringen en de EU, is er niet in geslaagd het grootste beschermde gebied op aarde te creëren; dat had een uitgestrekt reservaat in de Zuidelijke IJszee moeten opleveren.

Een wereldwijd oceanenverdrag is onze laatste kans. We moeten gebieden zoals Antarctica uitroepen tot verboden terrein voor schadelijke industriële activiteiten zoals de visvangst, mijnbouw of olieboringen.

Een reservaat zou de oceaen en het leven in zee de kans geven om zich te herstellen. Als Antarctica bezwijkt, kan dat leiden tot ingrijpende veranderingen in ecosystemen over de hele aarde.

Als de oceanen niet overleven, zullen wij dat ook niet kunnen.

Er is nog hoop voor de oceanen

Greenpeace wil een eerlijke en rechtvaardige aanpak van de klimaat- en biodiversiteitscrisis, en voert actie samen met mensen zoals jij. Zo’n grote veranderingen lijken onmogelijk tot ze echt gebeuren.

Eerdere overwinningen hebben ons geleerd dat fundamentele veranderingen mogelijk zijn. Zo is het ons gelukt om een eind te maken aan de olieboringen van Shell in de Noordelijke IJszee en konden we het grootste tonijnbedrijf ter wereld een andere koers laten varen – allemaal dankzij de kracht van gezamenlijke actie.

Ons lot is nauw verbonden met dat van de oceanen. Met deze wereldwijde beweging kunnen we de loop van de geschiedenis veranderen, als we er vandaag nog aan beginnen.

Aan jou de keuze

Het is tijd voor actie. De oceanen lopen ernstig gevaar door de klimaatverandering en de industriële exploitatie en vervuiling door de mens. In polaire gebieden zoals Antarctica slaat de klimaatverandering bijzonder hard toe.

De onderhandelingen over een wereldwijd verdrag voor de bescherming van de oceanen in het kader van de VN die hopelijk nog later dit jaar zullen kunnen doorgaan, zijn van cruciaal belang voor de bescherming van het leven in zee en van de mensheid. We hoeven het sombere vooruitzicht van een klimaatramp niet te aanvaarden.

We kunnen iets doen.

Jij hebt de macht om het grootste beschermde gebied op aarde te helpen creëren: een marien reservaat in de Zuidelijke IJszee. De oceanen zijn van essentieel belang voor het leven op aarde, dus er staat heel wat op het spel.

Kom op voor onze oceanen en neem deel aan deze enquête. Het duurt maar twee minuten.